Föreningshuset

 

Byföreningens främsta tillgång är, förutom medlemmarna såklart, föreningshuset. Huset är en fin samlingslokal som lämpar sig väl för fester och allehanda tillställningar. Huset kan hyras av vem som helst för olika aktiviteter och medlemmarna har rabatt.
Villkor för hyra av föreningshuset presenteras nedan.

Prislista för hyra av Strömsnäs Föreningshus.

1. Festaktivitet

Hyra av icke medlem för festaktivitet eller motsvarande är 1000 kronor under tiden 1 maj – 30 september. Vinterhalvåret får hyran förhandlas utifrån beräknade uppvärmnings-, resp. plogningskostnader. Lokalen disponeras då en helg eller motsvarande så tid för dukning resp. städning finns.

Hyra för medlem i Strömsnäs byförening för festaktivitet eller motsvarande är 400 kronor under tiden 1 maj – 30 september. Vinterhalvåret får hyran förhandlas utifrån beräknade uppvärmnings-, resp. plogningskostnader m.m.

Ett tillägg på 157 kronor tillkommer om man själv inte ombesörjer att ta med sopor.

Ev. skador av inredning eller inventarier betalas till föreningen efter besiktning av hyresvärden eller dennes ombud.

2. Mötessammankomst

Hyra av icke medlem för mötessammankomst eller likvärdigt är 500 kronor och då ingår städning av lokalen efter aktiviteten.

3. Övrigt

Medlem i Strömsnäs byförening äger rätt att nyttja föreningshuset gratis för aktiviteter som inte är att hänföra till fest under förutsättning att lokalen är ledig, t.ex. spela bordtennis eller innebandy m.m.

Annan aktivitet, kom gärna med förslag!

Kontaktpersoner för bokning av lokalen är Lena Holmgren, tel. 070-255 45 37.

   Send article as PDF