Faktablad

 

Vid årsskiftet 2010/2011 bodde det 65 personer i Strömsnäs, 32 av kvinnligt kön och 33 av manligt kön. Medelåldern på innevånarna var då 40,2 år (42,2 för kvinnorna och 38,2 för männen). De flesta av innevånarna är födda på 30-, 40-, 60- och 90-talet. Nedan syns lite åldersstatistik grafiskt presenterat. De 65 personerna fördelar sig på 29 hushåll med i snitt 2,2 personer per hushåll. Det finns elva hushåll med en person.

Det finns 64 st. bostadshus i byn varav 45 st. är byggda för att användas som, och skulle fortfarande kunna utgöra, permanentbostad. Av dessa 45 bebos 28 st. permanent, nio st. används som fritidsbostad, två st. till vandrarhem och sex st. står tomma. Av de tomma håller ett på att renoveras för inflyttning till våren. Nitton st. av bostadshusen utgör rena fritidsstugor varav tretton st. används och sex st. står tomma.

Förutom bostadshusen finns ett föreningshus och ett gammalt kapell som idag används som förråd. Två st. älgjaktlag har varsitt slakthus. Dessutom finns såklart ett otal ekonomibyggnader.

   Send article as PDF