Byföreningen, Styrelsen

Strömsnäs byförening bildades för 20-talet år sedan med huvudsakligt syfte att få till gatulyse genom byn. Sedan 50-talet fanns också Gesundens IF som då ägde föreningshuset. I början av 2000-talet lade man ned Gesundens IF och ombildade byföreningen som då också tog över ägandet och driften av föreningshuset. I samma skede anslöt man byföreningen till … Fortsätt läsa Byföreningen, Styrelsen