På gång i byn

  • 21 mars, 2019Årsmöte 2019
AEC v1.0.4

Byföreningen, Styrelsen

 

Strömsnäs byförening bildades för 20-talet år sedan med huvudsakligt syfte att få till gatulyse genom byn. Sedan 50-talet fanns också Gesundens IF som då ägde föreningshuset. I början av 2000-talet lade man ned Gesundens IF och ombildade byföreningen som då också tog över ägandet och driften av föreningshuset. I samma skede anslöt man byföreningen till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Byföreningens syfte är att skapa bygemenskap genom arrangemang och tillställningar samt att verka för byns bästa på alla sätt och vis. Att förvalta och driva föreningshuset är det som tar upp den största delen av verksamheten och budgeten för byföreningen.

Här är styrelsen för 2018:

Styrelsen 2018

Ordförande Lena Holmgren styrelsen@stromsnas.se
Vice ordf. Ulla Lindström info@ragundadalensbuss.com
Kassör Karl-Lennart Holmgren
Christina Dahlén
Kristina Wahlberg
Inger Wall
Suppleant Göran Wall
Revisor Lena Granlöf
Revisor Christer Lindström
Revisorsuppl.  Anna-Lena Holmgren
Valberedning Sune Persson
Valberedning  Anna-Lena Holmgren