Byföreningen, Styrelsen

 

Strömsnäs byförening bildades för 20-talet år sedan med huvudsakligt syfte att få till gatulyse genom byn. Sedan 50-talet fanns också Gesundens IF som då ägde föreningshuset. I början av 2000-talet lade man ned Gesundens IF och ombildade byföreningen som då också tog över ägandet och driften av föreningshuset. I samma skede anslöt man byföreningen till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Byföreningens syfte är att skapa bygemenskap genom arrangemang och tillställningar samt att verka för byns bästa på alla sätt och vis. Att förvalta och driva föreningshuset är det som tar upp den största delen av verksamheten och budgeten för byföreningen.

Här är styrelsen för 2019:

OrdförandeAnn-Christine Granlöf annchristine.granlof@gmail.com
Vice ordförandeUlla Lindström ulind74@gmail.com
SekreterareAnna-Lena Holmgren alholmgren2003@yahoo.se
KassörLena Holmgren holmgrenlena@yahoo.se
Övr. ledamöterKristina Wahlbergkristina.wahlberg@gmail.com
Christina Dahlénchristina.dahlen@ragunda.se
Ronny Engströmronnyengstromstugun@hotmail.com
SuppleanterGöran Wallgoran.wall@stromsnas.se
Jonathan Persson jonathan970708@gmail.com
Hus- och brandansvarigaRonny Engströmronnyengstromstugun@hotmail.com
Jonathan Perssonjonathan970708@gmail.com
Kontakt LantmäterietLena Holmgren holmgrenlena@yahoo.se
Nils Persson
WebbansvarigThomas Höglund info@stromsnas.se
   Send article as PDF