På gång i byn

  • Inga kommande händelser
AEC v1.0.4

Byföreningen, Styrelsen

 

Strömsnäs byförening bildades för 20-talet år sedan med huvudsakligt syfte att få till gatulyse genom byn. Sedan 50-talet fanns också Gesundens IF som då ägde föreningshuset. I början av 2000-talet lade man ned Gesundens IF och ombildade byföreningen som då också tog över ägandet och driften av föreningshuset. I samma skede anslöt man byföreningen till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Byföreningens syfte är att skapa bygemenskap genom arrangemang och tillställningar samt att verka för byns bästa på alla sätt och vis. Att förvalta och driva föreningshuset är det som tar upp den största delen av verksamheten och budgeten för byföreningen.

Här är styrelsen för 2017:

Styrelsen 2017

Ordförande Lena Holmgren styrelsen@stromsnas.se
Vice ordförande,
Julmarknadsansvarig
Ulla Lindström  info@ragundadalensbuss.com
Kassör Karl-Lennart Holmgren
Sekreterare Nils Persson
Ordinarie ledamot Kristina Wahlberg
Ordinarie ledamot Christina Dahlén
Suppleant Lena Granlöf
Hemsidesansvarig Thomas Höglund    info@stromsnas.se