Feb 222014
 

Hej!

Är du sugen på ärtsoppa?

Då ska du hörsamma denna kallelse till årsmöte för Strömsnäs byförening 2014

Tid: Söndagen den 2 mars kl. 17.00
Plats: Strömsnäs vandrarhem

Ärenden: De sedvanliga årsmötespunkterna med verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelseledamöter etc.

OBS! På årsmötet kommer styrelsen att presentera ett förslag till verksamhetsplan. Har du idéer om vad byföreningen ska göra under året och även åren framöver, är du välkommen att komma med förslag.

Inga motioner att behandla har inkommit.

OCH… Vi kommer att inmundiga (d.v.s. äta! ;) ) en härlig ärtsoppa som Karl-Lennart lagt hela sin själ i under tillagandet och till detta mackor med ost, och vem vet, kanske lite varm punsch till (?)

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Nov 162013
 

Ett stort tack till alla  besökare och knallar som gjorde årets marknad till en succe! Vi är otroligt glada att den är så uppskattad!

Sen vill styrelsen rikta ett stort tack till alla er som ideellt ställer upp med allt från lottförsäljning,  kolbulletillverkning, köksbestyr, parkeringsvakter m.m.

Sist men inte minst,  Våra fantastiska damer som samlas  långt innan marknaden och skapar vackra saker, samt får marknaden att hända varje år!

Varmt välkomna allihopa nästa år igen!

/Styrelsen